Activiteiten

Gij die der sterren schepper zijt,
met eeuwig licht uw kinderen leidt,
o Christus die de mensen redt,
hoor naar ons innig smeekgebed.

Voor uw immense majesteit
buigt alle knie zich wijd en zijd,
buigt aarde en hemel zich ter neer
en dient U op uw wenken, Heer.

U, koning Christus, onze Heer,
zij met de Vader lof en eer,
en met de Geest die troost en leidt,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Bron: www.heilige-michael.nl/alle-posts/

7 januari 2024 – Hoogfeest Openbaring van de Heer, Jesaja 60, 1-6

De drievoudige dimensie van dit feest: bezoek van de wijzen, doop van de Heer en bruiloft van Kana.
Het feest van de Openbaring van de Heer heeft een drievoudige dimensie: het bezoek van de Wijzen, de doop van Christus en het wonder van Kana. Dit is in het bijzonder duidelijk in het Getijdengebed van de Openbaring van de Heer en de dagen er omheen. In de Latijnse traditie concentreert de eucharistische liturgie zich echter op het evangelie van de Wijzen. Een week later focust de Doop van de Heer op deze dimensie van de Openbaring van de Heer. In jaar C heeft de zondag die volgt op de Doop van de Heer het verhaal van de bruiloft van Kana als Evangelie.

De drie lezingen van de mis van de Openbaring van de Heer vertegenwoordigen even zoveel verschillende Bijbelse literaire genres. […] Samen onthullen zij het feest en omschrijven het als Openbaring. Het aanhoren van deze verkondiging en het dieper begrijpen ervan met de hulp van de Heilige Geest, behoren wezenlijk tot de viering van de Openbaring van de Heer. Het heilig Woord van God onthult aan heel de wereld de fundamentele betekenis van de geboorte van Jezus Christus. Kerstmis, begonnen op 25 december, bereikt vandaag zijn hoogtepunt, op de dag van de Openbaring van de Heer: Christus wordt aan alle volken geopenbaard. Bron: www.rklitugie.nl

Dit is zeer triest nieuws voor christenen in Nigeria. Tijdens de kerstnacht werden 160 mensen gedood en 300 gewond in de staat Plateau (in centraal Nigeria). Daarnaast vernemen we ook de verwoesting van een twintigtal dorpen. Deze vervolgingen zijn niet de eerste in dit land en zijn in Europa in stilte aan de kaak gesteld. Laat ons bidden, Heer ontferm U over ons.

  • vele noden in de wereld vragen om gebed: voor vrede in vele landen, voor vluchtelingen in nood, geloofsvervolging wereldwijd.
  • voor het ongeboren kind, om bescherming vanaf de conceptie, om bescherming vanaf de geboorte, dat zij altijd in liefde ontvangen worden en in liefde worden opgevoed, voor de gezinnen. www.kerkinnood.nl

Waar vindt u of leest u over het rooms katholiek geloof? Probeert u vooral katholieke informatie tot u te nemen via zuivere bronnen.

EWTN lage landen : is nog een klein tv station in opbouw door pater Elias c.s.j. Op dit moment kunt u korte boodschappen bekijken of geluidsopname: podcast. Pater Elias heeft een kerstgroet ingesproken en de serie podcasts van Mgr. Mutsaerts is zeer boeiend en verdiepend www.ewtn.lc/

Jongekerk.nl organiseert veel voor tieners en jongeren in verschillende leeftijdsgroepen. Brengt u deze activiteiten eens bij de jeugd om u heen onder de aandacht. De reacties van de tieners en jongeren zelf zijn altijd heel positief. Zij ontdekken dat ze niet alleen staan in hun geloof, vinden vrienden en een thuis. www.jongekerk.nl

Bisdom Haarlem-Amsterdam houdt u op de hoogte van veel dat plaats vindt in ons bisdom. Ook op deze website vindt u verdieping, b.v. in het bisdomblad SamenKerk (online te lezen) met het woord van bisschop Hendriks. www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/

De gebedstijden (Brevier), lezingen en de H. Mis staan mooi uitgewerkt op de volgende websites: www.tiltenberg.org/getijdengebed; www.tiltenberg.org/missaal; www.dagelijksevangelie.org.

Pure Womanhood. Voor jonge vrouwen is een mooie website te bezoeken om actief te verdiepen via de bijbel, een boek, artiesten of persoonlijke ontmoeting: www.purewomanhood en www.purewomanhood.nl/magnificat-90.

De rozenkrans leren bidden: Rene en Joke Laan hebben filmpjes gemaakt. Elke stap met een kraaltje wordt verlicht en de de tekst staat ernaast en wordt door Joke voor gebeden: www.youtube.com/watch?v=bSPuzVK0dg8