Welkom

Welkom op de website van de Vereniging Rooms-Katholieke Vrouwen Noord-Holland.

Als vereniging bieden wij dagbijeenkomsten met lezingen, cursussen en soms een uitstapje.

De dagbijeenkomst begint altijd met een H. Mis. De activiteiten zijn bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in het rooms-katholieke geloof, met name vrouwen van 25 jaar en ouder.

Wij komen bijeen in de H.H. Apostelenkerk te Beverwijk en de naast gelegen parochiezaal het Tolhuis.

We hopen dat u zich kunt herkennen in het aanbod van activiteiten en dat u zich welkom zult voelen.

Hebt u vragen, opmerkingen of tips, bericht ons dan via de e-mail: rk.vrouwen.nh@hotmail.com.

H. Catharina van Siëna, bid voor ons, als beschermvrouwe van onze vereniging en patroonheilige van Europa.

Catharina van Siena werd geboren als jongste in het kinderrijke gezin van een stoffenverver. Ondanks aandringen koos ze niet voor het huwelijk, maar trad toe tot de lekenorde van Dominicus en wijdde zich aan ziekenzorg. Rondom haar vormde zich een kring van leerlingen. Haar mystieke geschriften (een ‘Dialoog’ en 383 brieven) prijzen Gods barmhartigheid en ademen een grote liefde voor Christus en zijn kruisgang. In haar gedenken wij een vrouw, die in én buiten haar orde velen tot een geestelijk voorbeeld was, maar ook invloed had in politieke en maatschappelijke verhoudingen. Zo wist zij de terugkeer te bewerken van paus Gregorius XI vanuit Avignon naar Rome, waarmee een eind kwam aan de ‘Babylonische ballingschap’ van de pausen (1309-1377). Zij stierf op 29 april 1380.