Ken jij je engelbewaarder?
 
Een Franse seminarist was een twijfelaar eerste klas. Hij had veel gehoord van Pater Pio, maar vanwege de kinderlijke begeestering voelt hij een soort van “allergie tegen alles wat met God te maken heeft”. Hij veracht de pelgrims en de landbevolking van Gargano. Maar omdat hij een soutane draagt, kan hij helemaal naar voren. Hoewel er nog een hele rij voor hem is, die allemaal willen biechten bij Pater Pio.

Als het eindelijk zijn beurt is, biecht hij zijn zonden. Maar dan hoort hij: “Jij hebt dat en dat vergeten. En twee jaar geleden, op die en die plek – waarom heb je dat gedaan? En dat andere – klopt het?” En Pater Pio vertelt hem hoe ernstig dit alles is. Hij krijgt de absolutie.

Maar dan komt het beslissende moment: Een ongewone vraag: “Geloof jij aan je Engelbewaarder?” De seminarist is verward en stottert: “Eh..eh… ik heb hem nog nooit gezien!” en bewijst hierdoor dat hij in feite een twijfelaar is en ver boven zulke schijnheilige dingen staat.
Hij heeft nauwelijks tijd om zich te zonnen in zijn zelfgenoegzaamheid, als hij sterretjes voor zijn ogen ziet; de oren doen hem zeer. Pater Pio had hem zonet twee flinke oorvijgen gegeven: “Kijk goed, hij is daar en hij is zeer mooi”.
De seminarist draait zich om en… ziet niets. De Pater blijft erbij: “Jouw Engelbewaarder is hier en hij beschermt jou! Vraag hem maar, vraag hem maar”. De seminarist merkte op dat de ogen van Pater Pio heel helder waren, ze straalden het licht van zijn Engel weer.

Vanaf die dag was zijn ongeloof verdwenen; hij werd van een oppervlakkige theoloog tot een enthousiaste vriend van zijn Engelbewaarder…
 
 

De heiligheid van de tijd de katholieke week -

Alle tijd behoort aan God Zelf zoals Hij de hele tijd heeft verlost, en we zien de heiligheid van de tijd voornamelijk op Zondag. Net zoals we een tiende moeten betalen, een deel van onze inkomsten, voor de armen en voor de behoeften van de kerk, zo moeten we ook een tiende van onze tijd aan God betalen in de vorm van het bijwonen van de zondagsmis.

We lezen in de Baltimore Catechismus de duidelijke leer van de kerk over de heiligheid van de zondag:

'Door het derde gebod wordt ons geboden de dag des Heren en de heilige dagen van de verplichting heilig te houden, waarop we onze tijd moeten besteden aan de dienst en aanbidding van God. Heilige plichtsdagen zijn speciale feesten van de kerk waarop we, op straffe van doodzonde, verplicht zijn om de mis te horen en ons te onthouden van slaafse of lichamelijke inspanningen wanneer dit zonder groot verlies of ongemak kan worden gedaan. Degene die vanwege hun omstandigheden het werk op heilige dagen van verplichting niet kan opgeven, moet er alles aan doen om de mis te horen en moet in biecht ook uitleggen dat het nodig is om op heilige dagen te werken. ”

Het Derde Gebod verbiedt dienstbaarheid op Zondag uitdrukkelijk. We kunnen dus niet het gazon maaien, naar een nieuw appartement verhuizen, ons huis schilderen of enig ander fysiek werk verrichten dat dienstbaar is - dat wil zeggen werk dat in het verleden door een dienstknecht zou zijn gedaan. De kerk beveelt verder dat alle zondagen - en alle andere heilige dagen van verplichting - verplichte dagen van de misbezoek zijn. De heiligheid van de zondag vereist niet alleen het zich onthouden van bepaalde handelingen, maar ook het doen van andere. Het missen van een mis op een van deze dagen zonder een ernstige reden - zoals een ernstige ziekte of het onvermogen om redelijkerwijs vervoer te krijgen - is een doodzonde.

Als u op een Zondag of heilige dag van verplichting om een ​​legitieme reden het Heilig Misoffer niet kunt bijwonen, moet u toch uw best doen om God te aanbidden en de dag te heiligen; bijvoorbeeld door de Mis voor die dag voor het Missaal te bidden, vroom naar een online uitzending van de Mis te kijken, thuis een heilig uur te maken, of een andere vrome oefening van toewijding. Hoewel deze activiteiten de mis nooit kunnen vervangen, laten ze, voor iemand die om ernstige redenen legitiem niet in staat is om bij te staan ​​bij de mis, wel de goede bedoeling van een katholiek zien om zijn tijd vrijwillig op te offeren voor de liefde van God. Het wordt sterk aangeraden dat elke individuele ziel een dergelijke "vervangende" spirituele activiteit heeft, evenals de voorwaarden die dit zouden rechtvaardigen, goedgekeurd door hun pastoor of biechtvader.

Zondag biedt de gelovigen een goede gelegenheid om deel te nemen aan gemeenschappelijke gebeden van de rozenkrans, vespers, lof  en zegeningen (indien beschikbaar), en is de dag waarop de gelovigen het meest bereid zouden moeten zijn om katholieke kranten, boeken en tijdschriften te lezen. Andere prijzenswaardige activiteiten zijn bijvoorbeeld het luisteren naar katholieke preken, het bekijken van video's van katholieke conferenties, het bestuderen van de catechismus of het geven / ontvangen van aanvullende religieuze onderwijslessen. Het is een rustdag van fysiek werk zodat we deze tiende van onze tijd aan God kunnen geven.

En het moet ook worden onderstreept dat alleen het bijwonen van de katholieke mis onze zondagverplichting vervult. Een protestantse dienst bijwonen doet dat niet. In feite is het bijwonen van een niet-katholieke vorm van aanbidding ernstig zondig. Als je bijvoorbeeld op een zondag naar een lutherse dienst zou gaan in plaats van naar de mis, zou je twee doodzonden hebben die je ziel veroordelen - ten eerste, de zondagsmis missen en ten tweede deelnemen aan de valse aanbidding van andere religies. De leringen van de kerk hierover zijn duidelijk.

Bovendien begrijpt alleen de katholieke religie terecht dat niet alleen de zondag, maar de hele week aan God is gewijd. Vrijdag zijn bijvoorbeeld boetvaardige dagen ter herinnering aan de wrede martelingen, kruisiging en dood van Onze Lieve Heer op Goede Vrijdag. Daarom zijn we verplicht om op alle vrijdagen van het jaar boete te doen .

Een van de meest voorkomende karikaturen van katholieken is het veelvuldig eten van vis op vrijdag. Toch begrijpen maar weinig niet-katholieken deze praktijk helemaal. En de trieste waarheid is dat de meeste katholieken tegenwoordig deze praktijk niet goed naleven, aangezien onthouding van vlees op vrijdag eigenlijk het hele jaar door vereist is - NIET alleen tijdens de vastentijd.

Laten we een paar minuten de tijd nemen om deze praktijk te begrijpen. Helaas is het wetboek van kerkelijk recht van 1983 gevuld met een aantal onduidelijkheden. Om deze reden vertrouw ik ook sterk op de oorspronkelijke Code van Canon Law uit 1917 om deze ontbrekende hiaten in te vullen en de leringen van de kerk te verduidelijken.

Samenvattend zijn katholieken zonder uitzondering verplicht om zich op vrijdag in de vastentijd van vlees te onthouden en zich op alle vrijdagen van het jaar van vlees te onthouden, tenzij de bisschoppenconferentie van dat gebied een alternatieve boete toestaat. Dit is echter een nieuwigheid. Veel trouwe katholieken kiezen er echter gewoon voor om de traditie te respecteren om zich het hele jaar door op vrijdag te onthouden van vlees, in plaats van een alternatieve boete te vervangen. Dat is wat ik doe en wat ik je aanmoedig om ook te doen.

Houd er rekening mee dat het vervangen van een alternatieve boete in plaats van onthouding niet is toegestaan ​​tijdens de vastentijd. Zoals de Code of Canon Law 1917 duidelijk maakte, is dit bindend voor alle katholieken. De vereiste van boete op vrijdag is ook het hele jaar bindend, behalve wanneer een heilige dag van verplichting op een vrijdag valt. Een andere uitzondering is de vrijdag na de Amerikaanse Thanksgiving onder de zogenaamde Turkije-indult, waar paus Pius XII een ontheffing van deze wet heeft verleend, zodat katholieken in de Verenigde Staten vrijdag hun overgebleven kalkoen mogen eten. Dit zijn de enige twee traditionele uitzonderingen.

Toen ik op de universiteit zat, had ik een kamergenoot die op een dag in de vastentijd zei dat hij die vrijdag naar een feest zou gaan, zodat hij zich in plaats daarvan op donderdag zou onthouden van vlees. Je kunt dat niet doen. Het moet op vrijdag gebeuren omdat Christus op vrijdag stierf. En een salade moeten eten en geen burger is een klein offer. Als u dat niet kunt, hoe kunt u dan de verleidende zonden van het vlees weerstaan? Hetzelfde geldt voor zondag. Je kunt niet zeggen, ik heb het erg druk op zondag, dus ik ga gewoon naar de mis op maandag om aan mijn verplichting te voldoen. Zo werkt het niet.

We leven dus gedeeltelijk een katholiek liturgisch leven door: 1. naar de mis te gaan op zondagen en heilige dagen; 2. zich onthouden van alle dienstplicht (handarbeid, schoonmaak, lichamelijke arbeid, enz.) op zondag en heilige dagen; en 3. Onthouden van vlees op alle vrijdagen van het jaar, tenzij er een geldige uitzondering optreedt.

Maar dit zijn de minimumvereisten. Om echt een liturgisch leven te leiden, kunnen we niet tevreden zijn met het niet zondigen tegen deze wetten - we moeten dieper in het liturgische leven willen binnendringen. En dat kunnen we doen door elke dag van de week te eren. 

Zondag is gewijd aan de opstanding. 

Maandagen zijn gewijd aan de Heilige Geest en de zielen in het vagevuur. Bid je tot de Heilige Geest om leiding, vooral op maandag? Bid je voor de zielen in het vagevuur op maandag? Heb je er een gewoonte van gemaakt om op maandag een nabijgelegen begraafplaats te bezoeken om daar voor de doden te bidden?

Dinsdagen zijn gewijd aan de Heilige Engelen. Zorg je ervoor dat je op dinsdag tot je beschermengel bidt? We kunnen ook op dinsdag de rozenkrans van de H. Aartsengel Michael bidden, zie hiervoor www.gebeden-site.jouwweb.nl. De rozenkrans van St. Michael is een toewijding waarvan maar weinig katholieken zich meer bewust zijn. Dinsdagen zijn ook gewijd aan het Heilig Aangezicht van Jezus, aan St. Antonius van Padua en St. Dominic.

Woensdag staat in het teken van St. Josef. Welke devoties kun je woensdag doen om Sint-Jozef te eren? Na de Heilige Maagd Maria krijgt hij immers de hoogste verering onder alle heiligen. Je zou kunnen overwegen om een ​​Litanie tot St. Joseph te bidden of verschillende andere gebeden van Sint Jozef die in een goed gebedenboek te vinden zijn.

Donderdag is gewijd aan het Heilig Sacrament. Kunt u uw plaatselijke kerk, kapel of heiligdom bezoeken voor eucharistische aanbidding? Zelfs als de Heilige Hostie niet wordt blootgesteld in de monstrans, verblijft Onze Lieve Heer altijd in katholieke tabernakels (zoek naar de brandende lamp van het heiligdom). We kunnen en moeten ons best doen om God op donderdag te eren in het Heilig Sacrament. Uiteraard heeft donderdag deze bijzondere nadruk, aangezien Onze Lieve Heer het sacrament van het altaar op Witte Donderdag heeft ingesteld. (En wat interessant is, is dat traditionele seminaries niet alleen op zondag maar ook op donderdag gesloten waren - ter ere van de instelling van het Heilig Sacrament en van het priesterschap. Dat is een gebruik dat ook buiten de boot is gevallen.)

Vrijdag is gewijd aan de passie van Christus. Bid de heilige Kruisweg.

Zaterdag is gewijd aan de Heilige Maagd Maria, omdat alleen zij op de heilige zaterdag haar geloof in onze Heer heeft behouden. Roepen we haar op zaterdag op een speciale manier aan. Misschien kunnen we een extra toewijding toevoegen aan het gebed van de rozenkrans op die dag, bijvoorbeeld de Litanie van Loreto. U kunt er op zaterdag ook een gewoonte van maken om verse bloemen te plaatsen voor een afbeelding van Onze Lieve Vrouw of om lofzangen te zingen ter ere van haar. Een zeer belangrijke praktijk, die in onze eeuw door God een bijzondere betekenis heeft gekregen en waarmee speciale genaden beschikbaar worden gesteld, is de toewijding van de eerste zaterdag.


 Evangelie onder alle volkeren

Jezus Zelf heeft in het Evangelie Zijn leerlingen op het hart gedrukt:

“Ga naar de uiteinden der aarde en maak alle volkeren tot MIJN leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.”

Heeft Jezus ergens gezegd: Vind alles goed vanuit de liefde en de broederlijkheid?

 

Hoe de rozenkrans te bidden

 Afbeelding van How to Pray the Rosary 

Wees Gegroet

1. Wees gegroet Maria

Vol van genade
De Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.

2. Heilige Maria

Moeder van God
Bid voor ons zondaars
Nu en in het uur van onze dood. Amen.


Het Wees Gegroet bestaat uit twee delen:

Het eerste deel staat in de Bijbel en het tweede deel is door de kerk toegevoegd. In het eerste deel herhalen we de woorden van de engel en Elisabeth

1. In het evangelie van Lucas (in de Bijbel het Nieuwe Testament) in hoofdstuk 1 vers 26 staat: dat de engel Gabriël naar Maria toeging en haar aansprak met de woorden:

“Wees gegroet Maria vol van genade,

de Heer is met U,

gij zijt de gezegende onder de vrouwen.”

De engel zei ook tot haar:

“Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.”

En de engel vertelt haar dat de heilige geest op haar zal neerdalen en dat zij de moeder zal worden van de zoon van God.

Van de engel vernam zij dat haar nicht Elisabeth ook in verwachting is - zij is al in haar zesde maand -, Maria spoed zich naar het bergland, naar een stad van Juda en gaat in het huis van Zacharias; Maria begroet Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria vernam, sprong het kind op in haar schoot en werd Elisabeth met de heilige Geest vervuld. En ook Elisabeth zei:

“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en

 gezegend is de vrucht van uw schoot.”

Voor alle duidelijkheid: Elisabeth wist door de openbaring van de heilige Geest, dat Maria in verwachting was, zonder dus dat Maria het haar gezegd had.

Zoals u ziet zijn de eerste zinnen van het Wees Gegroet letterlijk overgenomen uit de Bijbel ( de heilige Schrift).

“Heilige Maria, moeder van God bid voor ons…”

Maria is de moeder van Jezus, de Zoon van God, maar zij is ook onze moeder geworden (zie in de Bijbelboek Johannes hoofdstuk 19 vers 27). Wij kunnen haar al onze zorgen en verlangens toevertrouwen. Zij bid voor ons:

“Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.”

(KKK=Katechismus van de katholiek kerk nr. 2677)

Doordat wij aan Maria vragen om voor ons te bidden, erkennen wij dat wij zondaars zijn. Nu in het heden vertrouwen wij op haar net zoals zij aanwezig was bij de dood aan het kruis van haar Zoon, vragen we haar om ook bij onze dood, als ónze moeder, aanwezig te zijn.  - E.T. - 

 

                                         

 

 

 

[/pb_text]

Heilig Hart van Jezus

[/pb_column][/pb_row]