Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum

 

Maandag 9 december 2019 is de Dagbijeenkomst
 

10.30 uur H. Mis, Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen, en aansluitend korte aanbidding - rector J. de Wit

11.20 uur koffie/thee

11.30 uur eerste Lezing door rector J. de Wit - 'Priester voor de Nieuwe Evangelisatie in Nederland'      

12.45-13.30 uur middagpauze

13.30 uur tweede Lezing door pastoor H. J. Niesten - Talitakumi 40 jaar met powerpoint

15.00 uur uiterlijk afsluiting

Adres van de bijeenkomst is: HH. Apostelenkerk en Het Tolhuis, van Riemsdijklaan 120, 1945 RX Beverwijk.

 

Liturgische kalender 

             Dinsdag 3  december - Heilige Franciscus Xaverius; hij liet zich door zijn landgenoot Ignatius van Loyola overhalen om zijn ideaal te volgen 'de zielen te helpen', mensen in hun geloof en gebed te begeleiden en gelukkig te maken door aandacht te besteden aan Gods werk in ieder persoon Zo werd hij één van de eerste acht Jezuïeten in het kapelletje van Montmartre. Een rusteloos leven als dat van de apostel Paulus, legde hij meer kilometers al reizend en trekkend af. Een heilige ijver deed hem verkondigend en dopend, door India, de Molukken en Japan trekken: 'Menigten van mensen komen hier niet in contact met Christus, omdat niemand klaar staat voor de heilige taak om hen erover te vertellen'.  

             Donderdag 6 december - Heilige Nicolaas; De geerfde rijkdom van zijn ouders besteed hij aan de armen. Hij heeft zich later geheel aan God gegeven. Zo reisde hij naar Palestina om de heilige plaatsen te bezoeken. En vereerde ze. Tijdens die bedevaartstocht vertrok hij per schip bij helder weer en kalme zee. Maar hij voorspelde de zeelui dat er noodweer zou komen. En het kwam al heel gauw. Allen zagen zich plotseling in levensgevaar. Maar Nicolaas begon te bidden en het hield wonderwel op.

           Vrijdag 7 december - H. Ambrosius van Milaan; een oudere zus H. Marcellina ontving de maagdensluier, en leidde een leven van opoffering, waarin zij bad voor haar beide broers H. Ambrosius en H. Saturnus (materiële organisatie van kerk en bisdom). De geestelijken en leken wezen hem aan als de nieuwe bisschop (vox populi, vox Dei=de stem van het volk is de stem van God), terwijl hij nog gedoopt moest worden. Hij kon goed preken 'vol van zoet geurende amber'. De gelovigen luisterden graag naar zijn woorden die als honing uit zijn mond vloeiden, waardoor de nu H. Augustinus van Hippo zich bekeerde.

            Maandag 9 december - Feest Maria Onbevlekt Ontvangen; eigenlijk feestdag is 8 december, maar de zondag van de Advent gaat voor. Het is 9 maanden voor het Feest van de geboorte van Maria op 8 september. Uitverkoren om de moeder van Jezus te worden, werd zij zonder erfzonde geboren. Reeds vanaf haar ontvangenis in de moederschoot (ouders Anna en Joachim) is zij gevrijwaard gebleven van de zonde. Zij komt uit de koninklijke stamboom van het geslacht van David, geboren te Nazareth en opgevoed in de tempel van Jeruzalem. Zoals de Engel des Heren aan Joachim voorspeld had: "Zij zal van het begin af aan aan de Heer zijn toegewijd en vervuld worden met de H. Geest. Iets onreins zal zij niet eten of drinken. Op wonderlijke wijze zal zij als maagd een kind, de Zoon van de Allerhoogste, Redder van alle volken, ter wereld brengen."

 

Gebed gevraagd voor bijstand, moed, kracht en hoop voor de vervolgde christenen in vele landen wereldwijd. www.kerkinnood.nl 

Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel, wij smeken ootmoedig dat God zijn macht doet gevoelen en gij vorst van de hemelse legerscharen, drijf satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. www.heilige-michael.nl