Meimaand is Mariamaand. Om de zuiverheid en reinheid van leven onder de bevolking te bevorderen ontstond het dagelijks uur van gebed tot Maria, later de dagelijkse Mariameditaties, de Mariacongregaties met de belofte trouw aan de heilige Maagd. Zo ontstond ook een boekje met adviezen voor het versieren van het Mariabeeld, aanbeveling dagelijks de rozenkrans te bidden of de Litanie van Maria, en elke dag te beginnen met een goed voornemen.

Gebed: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U, gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Feest van O.L.V. ter Nood: Op zaterdag 25 mei om 11.30 uur rozenkransgebed; 12.00 uur Pelgrimsmis, hoofdcelebrant is Mgr. J. Punt; 15.30 uur Lof. Zondag 26 mei 16.00 uur H. Mis, hoofdcelebrant Mgr. van Burgsteden; om 19.00 uur grote Maria Lichtjes processie, zie www.olvternood.nl.

Websites met gebeden en informatie over de H. Maagd Maria :                        www.heiligen.net/www.marypages.com/www.gebeden-site.jouwweb.nl.

Verslag - Op maandag 1 april een prachtige dagbijeenkomst. De dames hebben samen voor de eucharistie de rozenkrans gebeden na de eucharistie was aansluitend de eucharistische aanbidding. Na de koffie en het welkomstwoord hebben we de zusters van de missionairies of charity mogen verwelkomen. De zuster Magnifica vertelde over haar persoonlijke roeping, hoe zij de weg naar het praktisch beleven van het RK geloof vond. Het verlangen elke dag naar de eucharistie te gaan en het ontstaan van het verlangen tot roeping als zuster. Inmiddels heeft zij in Noorwegen, Chemnitz, Belgie en nu in Nederlands apostolaat verricht onder thuislozen en velen die om steun komen. Ook vrouwen en hun kinderen die tijdelijk op straat komen te staan. Een boeiend verhaal aan de hand van de spiritualiteit van H. Moeder Teresa.

Gebed gevraagd voor bijstand, moed, kracht en hoop voor de vervolgde christenen in vele landen wereldwijd. www.kerkinnood.nl 

Engelbewaarder: Wij onderschatten de invloed die een Engel kan uitoefenen op onze zintuigen. Het is zeer belangrijk om onze zintuigen te behoeden omdat zij de “vensters van onze ziel zijn”. Alles, goed of slecht, komt tot ons door een of meer van onze zintuigen. Als we de Engel opdragen om over onze zintuigen te waken, dan zal dit ons helpen om ons te beschermen voor dingen die we niet zouden moeten waarnemen. Aan de andere kant, de Engel kan ons helpen om dingen waar te nemen die gunstig zijn voor onze geestelijke groei. Hoe vanzelf komen wij b.v. tot lofprijzing van God als we met onze ogen de schoonheid van de natuur bewonderen!  www.heilige-michael.nl

Gebed: Engel van God, die mijn bewaarder zijt, die de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

 

                                      

men.