Wij hopen dit jaar 2019 weer in geloof op weg te gaan!

Maandag 1 april dagbijeenkomst. De dag begint om 10.30 uur met de H. Mis door pr. T. Warnaar en aansluitend aanbidding. Na de koffie is de eerste lezing door zuster Magnificat mc -Missionaires of Charity, de zusters van H. moeder Teresa. De zuster vertelt over haar persoonlijke roeping, haar apostolaat dat zij in verschillende landen heeft uitgedragen en nu in Amsterdam mag uitdragen. Na de middagpauze volgt de tweede lezing en de mogelijkheid om vragen te stellen. Uiterlijk 14.30 uur sluiten we de dag af.

Mirakel van Amsterdam: De Stille Omgang ter ere van het Heilig Sacrament heeft plaats in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart 2019. Het thema is "Vreugde is het onmiskenbare teken van God". Mogen wij in deze vreugde op weg gaan. Vanuit de Begijnhofkapel wordt vanaf woensdag 13 maart de Mirakelweek gehouden met veel Aanbidding.  www.stille-omgang.nl 

Heilige belicht: de maand maart is toegewijd aan de Heilige Jozef.

Sint Jozef, een man van zwijgen en van deugd                                  

     Sint Jozef                                    H. moeder Teresa                 De engel van troost

  15 maart Mirakel van Amsterdam                                                      

  19 maart Sint Jozef - voedstervader van Jezus

  25 maart Maria Boodschap - Annunciatie                  www.heiligen.net                                                                                                         

Gebed gevraagd voor bijstand, moed, kracht en hoop voor de vervolgde christenen in vele landen wereldwijd. www.kerkinnood.nl 

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer zij met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Engelbewaarder: Wij onderschatten de invloed die een Engel kan uitoefenen op onze zintuigen. Het is zeer belangrijk om onze zintuigen te behoeden omdat zij de “vensters van onze ziel zijn”. Alles, goed of slecht, komt tot ons door een of meer van onze zintuigen. Als we de Engel opdragen om over onze zintuigen te waken, dan zal dit ons helpen om ons te beschermen voor dingen die we niet zouden moeten waarnemen. Aan de andere kant, de Engel kan ons helpen om dingen waar te nemen die gunstig zijn voor onze geestelijke groei. Hoe vanzelf komen wij b.v. tot lofprijzing van God als we met onze ogen de schoonheid van de natuur bewonderen!  

Retraite: Van zondag 24 maart t/m donderdag 28 maart retraite van de zusters Heilig Kruis en het Engelenwerk in het gastenhuis Karmel in Sittard. Zondag 24 maart een Bezinningsdag ook in het gastenhuis Karmel Sittard.

www.heilige-michael.nl

                                                                                      Retraite