Eucharistische Rozenkrans
Eucharistische Rozenkrans

'Maria in de Eucharistie', dat gaat diep en komt voort uit de overlevering van de H. Schrift, de Kerkvaders, Heiligen en openbaringen in deze tijd. Maria is gewild en gekozen door God. Met haar wil God de weg gaan. Jezus de Zoon van Maria uit de Heilige Geest is één met Maria. In de Eucharistie is zij haar Zoon geheel en al op alle momenten nabij. In het Offer is zij volledig één met haar zoon Jezus Christus.

Maandag 17 juni was de verdiepende dagbijeenkomst, die ons leidde naar een dieper inzicht in Maria's aanwezigheid in de Eucharistie.

Veel werd er besproken in de Ledenvergadering en na akkoord is de dag afgesloten met gebed.

In het najaar hopen we elkaar weer te ontmoeten op nieuwe bijeenkomsten.

 

HH Apostelenkerk Beverwijk

Gebed gevraagd voor bijstand, moed, kracht en hoop voor de vervolgde christenen in vele landen wereldwijd. www.kerkinnood.nl 

Engelbewaarder: Wij onderschatten de invloed die een Engel kan uitoefenen op onze zintuigen. Het is zeer belangrijk om onze zintuigen te behoeden omdat zij de “vensters van onze ziel zijn”. Alles, goed of slecht, komt tot ons door een of meer van onze zintuigen. Als we de Engel opdragen om over onze zintuigen te waken, dan zal dit ons helpen om ons te beschermen voor dingen die we niet zouden moeten waarnemen. Aan de andere kant, de Engel kan ons helpen om dingen waar te nemen die gunstig zijn voor onze geestelijke groei. Hoe vanzelf komen wij b.v. tot lofprijzing van God als we met onze ogen de schoonheid van de natuur bewonderen!  www.heilige-michael.nl

Gebed: Engel van God, die mijn bewaarder zijt, die de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, 

            verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.   

Omwille van onze gemeenschap met Jezus en door Hem, met de hele schepping, moeten we er eerst naar streven al ons werk en onze activiteit gedurende de dag te heiligen. Het is noodzakelijk om uit te breken van de seculiere mentaliteit die ertoe neigt God af te scheiden van de dagelijkse werkwereld.

Voortdurend moet vanaf onze werkplek alsook vanuit de plaats van onze recreatie aanbidding opstijgen. Zo wordt het ritme van ons leven gekenmerkt door het gezang van de Engelen: “De hele aarde is vol van uw glorie”. Dit brengt een echte transformatie en heiliging van de schepping teweeg.

We zien dan dat het werken met de Engelen om de hele aarde te vullen met de glorie van God

een roeping is, die we van Christus Jezus hebben ontvangen en

die we in en door Hem moeten realiseren.

www.heilige-michael.nl