Liturgische kalender - oktober is de rozenkrans maand

           Zaterdag 12 oktober - Maria del Pilar; Na de kruisiging, verrijzenis en tenhemelopneming van Jezus is de apostel Jacobus de meerdere (Sant iago) voor evangelisatie naar N-O Spanje afgereisd. De bewoners stonden hier niet voor open en samen met de eerste acht bekeerlingen bracht hij de nacht, diep in gebed door aan de oever van de Ebro. Maria verscheen hen (AD 40), gaf een hem een houten beeld van Zichzelf en vroeg om de bouw van een heiligdom. Via de lucht keerde Maria naar Jeruzalem terug waar zij nog 11 jaar leefde. Deze wonderbaarlijk verschijning staat bekend als de eerste verschijning van Maria.

            Zondag 13 oktober - het grote Zonnewonder in 1917 te Fatima; een maand eerder heeft Maria dit wonder aangekondigd, opdat eenieder zou geloven, 70.000 mensen aanschouwden het wonder: "we hebben het teken van God gezien, de hemelen verkondigen de glorie van God, een betoverend spektakel van een stralende schoonheid" en 'allen' (ook ongelovigen tegen hun wil) vielen vanzelf op hun knieën neer. In Fatima is het, voor Haar en door Haar, dat de Allerhoogste de kracht van zijn arm ontplooid heeft.

            Zondag 13 oktober - zaligverklaring van Henri Newman door paus Franciscus.

            Dinsdag 15 oktober -Teresa van Avila; zij moedigt ons aan stappen in het gebedsleven te zetten. Hierbij geeft zij raad en troost en laat zien wanneer je je hart open zet heeft er een mystieke intrede plaats van God in de mens;  je leven ondergaat een gehele omvorming en merk je ook hoe we elkaar nodig hebben.

            Woensdag 16 oktober - Michaëls verschijning op de berg Mont Saint Michel; in een droom aan de bisschop verschenen met vraag een kerk hem ter ere te bouwen. Op voorspraak van de aartsengel Michaël heeft de zee zich tot twee maal toe op wonderbaarlijke wijze terug getrokken.

            Donderdag 17 oktober - Ignatius van Antiochië; "Het was in Antiochië dat de volgelingen van Jezus voor het eerst 'christenen' werden genoemd.

            Vrijdag 18 oktober - H. Lucas Evangelist (Antiochië); schrijver van het derde evangelie en reisgezel van Paulus en trok na diens marteldood erop uit om het evangelie te verkondigen in Italië, Dalmatië, Macedonië en Noord-Afrika.

            Maandag 21 oktober - H. Ursula met 11.000 maagden. De koningsdochter wordt uitgehuwelijkt om vrede te bewaren, maar bedingt een bedevaart van drie jaar naar Rome, zodat ook de heidense prins het geloof kon leren kennen en de 11.000 maagden bekeerden zich allen, werden gedoopt en behielden hun zuiverheid. Patroonheiligen van leraressen en schoolkinderen. In het stadspatroon van Keulen staan haar tranen afgebeeld, naast de Drie Koningen. 

 
'Maria in de Eucharistie', dat gaat diep en komt voort uit de overlevering van de H. Schrift, de Kerkvaders, Heiligen en openbaringen in deze tijd. Maria is gewild en gekozen door God. Met haar wil God de weg gaan. Jezus de Zoon van Maria uit de Heilige Geest is één met Maria. In de Eucharistie is zij haar Zoon geheel en al op alle momenten nabij. In het Offer is zij volledig één met haar zoon Jezus Christus.

 

 

Dagbijeenkomst: In November hopen we elkaar weer te ontmoeten op een nieuwe dagbijeenkomst. Zodra het programma bekend is ontvangt u een uitnodiging.

Gebed gevraagd voor bijstand, moed, kracht en hoop voor de vervolgde christenen in vele landen wereldwijd. www.kerkinnood.nl 

Litanie van Loreto: Maria wordt aangeroepen als Koningin en dit wel twaalf keer: van de Engelen, van de Aartsvaders, van de profeten; van de apostelen, martelaren, belijders en maagden; van alle Heiligen en Koningin zonder erfsmet ontvangen; Koningin in de Hemel opgenomen, van de heilige Rozenkrans en van de Vrede, als tooit de H. Maagd Maria zich met de kroon van twaalf sterren. Zoals beschreven door de apostel Johannes in de Apokalyps 12,1: "Er verscheen een groot teken aan de Hemel, een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren."

Wanneer de H. Maagd Maria ten Hemel wordt opgenomen jubelen de Engelen: "Nu is het uur van haar glorie gekomen, nu wordt ze gekroond tot Koningin van Hemel en Aarde." Zoals we bidden in het vijfde glorievolle geheim van de rozenkrans. (zie ook www.heilige-michael.nl, engelen en Maria)

Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel, wij smeken ootmoedig dat God zijn macht doet gevoelen en gij vorst van de hemelse legerscharen, drijf satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Maria, Koningin van de Engelen, bid voor ons.